Townships waar BIA ondersteuning biedt

Op onderstaande kaart ziet u de uitvergroting van de Bitou regio waarin al onze townships zich bevinden.


Om u een idee te geven waar onze BIA-kinderen zich situeren ziet u naast de plaatsnaam ook een afbeelding van de scholen waarin BIA hun ondersteuning geeft.


Daarnaast geven we ook wat cijfermateriaal mee aangaande de verhouding BIA-studenten ten op zichte van de schoolgaande jeugd in en rond Plettenberg Bay.


Onderstaande getallen zijn jaarlijks onderhevig aan verschillende factoren zoals verhuis, echtelijke situaties, enz ...


Aantal BIA kids per school:


Crags: 60

Kranshoek: 70

Harkerville: 30

Wittedrift: 30

Wittedrift Primary: 12

Wittedrift High: 46 (34 met BIA beurs)

Plettenberg Secundairy: 75

 

Aantal BIA kids per woonbuurt:


Crags: 112

Harkerville: 6

Kranshoek: 150
Wittedrift: 4
Kwanokuthula: 16

New Horizons: 22

Plett: 5

Bijlesklas Wittedrift

Educatief Centrum The Crags

Plettenberg (BIA huis)

Educatief Centrum Kranshoek

Volgende foto's geven u een inkijk in de woon en leef gemeenschap van onze achtergestelde wijken.

Harkerville

Kwanokuthula

The Crags

Kranshoek

Wittedrift

Kranshoek

The Crags

Harkerville

The Crags

New Horizons

The Crags

Harkerville