Townships waar BIA ondersteuning biedt

Op onderstaande kaart ziet u de uitvergroting van de Bitou regio waarin al onze townships zich bevinden.


Om u een idee te geven waar onze BIA-kinderen zich situeren ziet u naast de plaatsnaam ook een afbeelding van de scholen waarin BIA hun ondersteuning geeft.


Daarnaast geven we ook wat cijfermateriaal, aangaande de verhouding BIA-studenten ten opzichte van de schoolgaande jeugd in en rond Plettenberg Bay.


Verwante getallen worden jaarlijks bepaald door verschillende factoren zoals: verhuis, gezinssituaties, enz ...

deze getallen zijn dan ook jaarlijkse gemiddelden.


Aantal BIA kids per school:


The Crags: 60

Kranshoek: 70

Harkerville: 30

Wittedrift: 30

Wittedrift Jeugdwerk: 12

Wittedrift High: 46 (34 met BIA beurs)

Plettenberg Secundairy: 75

 

Aantal BIA kids per woonbuurt:


The Crags: 112

Harkerville: 6

Kranshoek: 150
Wittedrift: 4
Kwanokuthula: 16

Nieuwe Horizons: 22

Plett: 5

Bijlesklas Wittedrift

Rita Huysman

Sport -and Cultural Centre Kranshoek

Educatief Centrum The Crags

Plettenberg (BIA huis)

Educatief Centrum Kranshoek

Bijlesklas Harkerville

Volgende foto's geven u een inkijk in de woon -en leefgemeenschap van onze achtergestelde wijken.

Harkerville

Kwanokuthula

The Crags

Wittedrift

Kranshoek

The Crags

The Crags

New Horizons

The Crags

Kranshoek

Harkerville